Servei per a la redaccio d’avantprojecte i projecte constructiu d’obres d’urbanitzacio i implantacio de pistes esportives exteriors per trasllat del ZEM Monflorit al Centre Direccional i al Parc Tecnologic. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).