Servei per a la redacció de l’avantprojecte i projecte constructiu d’obres d’urbanització i implantació de pistes esportives exteriors per trasllat del ZEM Montflorit al Centre Direccional. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).