Servei per a la redacció del projecte de «Rehabilitació de l’antiga escola del Carme per a destinar-la a usos socials, comunitaris i educatius integrant des de la sostenibilitat» de Caldes de Montbui (Barcelona).