Servei per a la supervisió d’execució de les obres d’urbanització de l’ARE Montesa. Esplugues de Llobregat (Barcelona).