Servei per la Coordinació d’Obra i Planificació de l’ampliació del BQ a l’HSC de l’IAS. Girona.