Servei per tal de definir i detallar tots els treballs necessaris per a la redacció de l’avantprojecte de la urbanització d’un àmbit longitudinal de vials que va des de la Plaça de l’església a la carretera BP 1432. Ametlla del Vallès (Barcelona).