Serveis consistent en la contractació de la coordinació de seguretat i salut per a la realització de 24 instal·lacions solars fotovoltaiques a les cobertes d’edificis públics d’equipaments municipals. Barcelona.