Serveis consistent en la redacció del projecte d’execució, estudi de seguretat i salut i posterior direcció de les obres de pacificació del carrer Ferran Muñoz entre la Rambla i el carrer Anselm Clavé al terme municipal de Begues (Barcelona).