Serveis consistent en la redacció del projecte i la direcció de les obres de millora de l’eficiència de les instal·lacions existents i nova aula d’educació ambiental a la deixalleria de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).