Serveis d’arquitectura per al seguiment i redacció d’avantprojectes, projectes executius i obres, i suport gràfic, per a la Gerència de l’Arquitecta en Cap amb mesures de contractació pública sostenibles (2024-2025)