Serveis d’assessorament tècnic i jurídic vinculats a la tramitació d’expedients urbanístics amb destinació a les entitats locals de Catalunya.