Serveis d’assistència tècnica a les tasques de recerca en el projecte de definició d’un pla d’acció per a la millora de l’eficiència energètica del parc d’edificis plurifamiliars d’Euskadi. Barcelona.