Serveis d’assistència tècnica, direcció d’obra, direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut, per la substitució i/o arranjament de diversos aparells elevadors de mercats de Barcelona. Fase 2.