Serveis d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’execució i la direcció de les obres de millora paisatgística i accés a l’àmbit fluvial del Llobregat a Santa Coloma de Cervelló. Fase II (Barcelona).