Serveis d’assistència tècnica per a l’impulsar i acompanyar a la rehabilitació d’edificis d’habitatges privats en el marc del pla de barris. Lots 1, 2 , 3, 4 i 5, així com el foment de l’eficiència social, finançats amb fons Next Generation EU en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d’ara endavant, PRTR) establert pel Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació desprès de la crisi de la COVID-19, de conformitat amb el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (d’ara endavant, MRR)