Serveis d’assistència tècnica per la redacció projecte d’obra de renovació av. Espanya, tram 2.