Serveis de consultoria i assistència per tal de realitzar la Coordinació de Seguretat i Salut i la Coordinació d’Activitats Empresarials dels contractes d’obres que es gestionin per la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona.