Serveis de consultoria i assistència tècnica en el seguiment del planejament i la gestió urbanística de les actuacions i els projectes que desenvolupa l’Institut Municipal d’Urbanisme. Barcelona.