Serveis de coordinació de la seguretat i salut de les actuacions de rehabilitació dels edificis del conjunt de La Mata, fase 1. (Barcelona).