Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra de les obres de reforma del conjunt d’equipaments municipals, situat al C. Mallorca 425 i del mercat de la Sagrada Família, situat al Carrer Padilla 255-263. Barcelona.