Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de reurbanització de la cota moll del Dic de Recer del Port Olímpic de Barcelona i de la rehabilitació integral de locals i pallols, etc.