Serveis de coordinació de seguretat i salut (en fase d’execució) de les obres de construcció de 24 habitatges i 24 places d’aparcament al passatge de Fortuny, 5-7 i de les obres d’urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del passatge de Fortuny, 5-7, al municipi de Badalona (Barcelona).