Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució de les obres per a les millores funcionals i de manteniment a l’equipament Joan Oliver, al Districte de l’Eixample de Barcelona.