Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres relatives a la reforma de l’av. Meridiana entre els c. Navas de Tolosa/Josep Estivill i el c. Felip II, al districte de Sant Andreu de Barcelona. àmbit 1: Navas-Espronceda i àmbit 2: Espronceda-Felip II. Barcelona.