Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució de les Obres relatives al projecte executiu de la reurbanització de la Plaça del Canòdrom, barri del Congres i Els Indians, al districte de Sant Andreu. Barcelona.