Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres relatives al projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona, «Canòpia Urbana», àmbit Túnels.