Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució d’obra, de les obres de construcció d’un equipament públic al carrer Alfons el Magnànim 59, al districte de Sant Martí de Barcelona.