Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució d’Obra, de les Obres de la fase 1 de la reforma i rehabilitació de l’edifici Antic «Borsí», per equipament d’usos veïnals i Ampliació de la Biblioteca «Andreu Nin», així com la Restauració de la Façana del pati de la Muralla de la Casa Manuel de Compte, finca c/Palau 4, al Districte de Ciutat Vella a Barcelona.