Serveis de direcció ambiental d’obra durant els moviments de terres de les obres de construcció del nou Centre de Serveis Socials a l’Illa Myrurgia, delimitada pels carrers Provença, Nàpols, Sicília i Mallorca, al Districte de l’Eixample de Barcelona.