SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL MERCAT PROVISIONAL DE L’ESTRELLA DE BARCELONA.