Serveis de direcció de les obres, adjunt a la direcció de les obres, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental de les obres del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals del polígon industrial Vinyes del Mig, a Bell-lloc d’Urgell