SERVEIS DE DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DEL PAVELLÓ DE LA RIERA SECA (FASES 1A + 1B) DE MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA).