Serveis de Direcció de les obres relatives al Projecte urbà de l’espai lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona, «Canòpia Urbana», àmbit túnels.