Serveis de direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de consolidació del talús al torrent del Frare, “Projecte executiu de les obres de consolidació del talús al torrent del Frare de Viladecavalls”, redactat per Pigra Engineering, S.L.