Serveis de direcció d’execució d’obra, coordinació de subministraments i suport al procés de valoració d’ofertes de subministraments de les obres d’adequació del local situat al carrer Muntaner 200, per destinar-lo a un SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida en situacions de violència masclista), al districte de l’eixample de Barcelona.