Serveis de direcció d’execució d’obra de les obres d’adequació interior d’una nau a Can Ricart, al Carrer Emilia Coranty 5-9, al Districte de Sant Martí, a Barcelona.