Serveis de direcció d’execució d’obra de les obres del camp de futbol provisional de Vallbona i del subministrament i instal·lació de mòduls provisionals, al Districte de Nou Barris, a Barcelona.