Serveis de direcció d’obra, adjunt a la direcció de les obres, especialista en metodologia BIM i coordinació de seguretat i salut de les obres del Projecte d’urbanització polígon d’activitats econòmiques sector La Cort II, Cardona (Barcelona).