Serveis de direcció d’obra de les obres de construcció de 24 habitatges i 24 places d’aparcament al passatge de Fortuny 5-7 i de les obres d’urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del passatge de Fortuny, 5-7, de Badalona (Barcelona).