Serveis de direcció d’obra, direcció execució material, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de l’obra del projecte d’execució fase b.2a per la rehabilitació de l’edifici de l’estació de ferrocarril de Santa Maria de Palautordera per a ús funcional de centre de dinamització de turisme sostenible