Serveis de Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides als lots 4, 5, 6 i 7 del Projecte executiu de la millora de l’accessibilitat a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa, i el seu annex d’actualització de preus, i als lots 1, 2, 3 i 4 de la Memòria valorada de la millora de la jardineria i propostes suds a diferents cruïlles a la ciutat de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa «NextGenerationEU». (Barcelona).