Serveis de direcció d’obra i liquidació d’obra de les obres d’adequació interior d’una nau a Can Ricart, al carrer Emilia Coranty 5-9, al Districte de Sant Martí, a Barcelona