Serveis de direcció d’obres i serveis de coordinació de seguretat i salut per a les obres per a la creació de vies ciclables a l’entorn de l’escola Ciutat d’Alba, Joan Maragall i Gerbert d’Orlhac. Sant Cugat del Vallès (Barcelona).