Serveis de direcció facultativa, així com la coordinació de seguretat i salut, de l’execució de les obres d’una infraestructura de telecomunicacions per donar cobertura a zones fosques del municipi d’Olèrdola.