Serveis de direcció facultativa de les obres de rehabilitació i adaptació funcional i dels serveis de valoració de la situació socioeconòmica dels habitatges acollits als programes d’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, amb mesures de contractació pública sostenible (Exp. 22/164). Barcelona.