Serveis de Direcció facultativa de les obres definides en el «Projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc, des del carrer Rutlla fins a la carretera de Montcada» i al seu annex d’actualització de preus, i les obres de la porta 8 del «Projecte executiu de nous accessos a les àrees de vianants de Terrassa» (Barcelona).