Serveis de direcció facultativa de les obres definides en el Projecte Executiu de la Plaça Mossèn Jacint Verdaguer (ECAO 932/2022). Terrassa (Barcelona).