Serveis de direcció facultativa d’obres, coordinació de seguretat i salut, gestió integral de companyies, finques afectades i control d’execució de les obres amb supressió d’infraestructures aèries i renovació integral del serveis públics. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).