Serveis de Direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides al Projecte d’actuacions tàctiques d’adequació d’itineraris a peu a la ciutat de Terrassa (Barcelona).