Serveis de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides al Projecte de millora de l’accessibilitat al barri d’Ègara. Terrassa (Barcelona).